GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HungHau tự hào xây dựng được văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc và cá tính riêng, hướng tới sự chuyên nghiệp. Văn hóa Hùng Hậu mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên.

Văn hóa Hùng Hậu được các thế hệ cán bộ nhân viên đón nhận, gìn giữ, xây dựng và phát huy qua thời gian, coi đó như một tài sản quý báu bao gồm:

  • Harmony – Đồng thuận để hoàn thành mục tiêu – Xây dựng lợi ích cá nhân dựa trên cơ sở lợi ích tập thể. Sẵn sàng chia sẻ, đồng lòng vì mục tiêu chung nhằm tạo nên sự thống nhất và sức mạnh, trở thành tập thể và cá nhân chiến thắng, thành công.
  • House – Mỗi CBNV là một thành viên trong ngôi nhà Hùng Hậu. Mỗi người có trách nhiệm hoàn thiện bản thân về phẩm chất và đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ các đồng nghiệp khác để cùng tạo ra sự thành công cho Ngôi nhà Hùng Hậu.
  • Heart – Mỗi thành viên trong Ngôi nhà Hùng Hậu đều có trái tim chân thành biết yêu thương và chia sẻ những khó khăn với cộng đồng xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Điểm tin Hùng Hậu