Ông Trần Văn Hậu
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Hậu là Nhà sáng lập HungHau Holdings.

Ông luôn là người tiên phong, kết nối đội ngũ cộng sự có tâm và có tầm cùng xây dựng phát triển HungHau Holdings định hướng bền vững và có trách nhiệm với xã hội.

Ông Trần Văn Hậu hiện đang đảm nhận các chức vụ:

  • Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings
  • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu
  • Chủ tịch HĐT Trường Đại học Văn Hiến.
  • Và Ông còn đảm nhận một số chức vụ chủ chốt ở các đơn vị khác.

Ông Trần Văn Hậu tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.