Bà Phạm Thị Minh Nguyệt
Giám đốc Điều hành

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt bắt đầu gắn bó cùng HungHau Holdings từ năm 2013 đến nay. Trong suốt thời gian công tác tại HungHau, Bà Phạm Thị Minh Nguyệt đã tích cực cống hiến và được đảm nhiệm các chức vụ:

  • Giám đốc Điều hành HungHau Holdings (Chức vụ hiện tại)
  • Chánh Văn phòng Ban Giám đốc điều hành HungHau Holdings
  • Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến
  • Phó Tổng Giám đốc khối Giáo dục Hùng Hậu