Bà Phạm Thị Minh Nguyệt
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt bắt đầu gắn bó cùng HungHau Holdings từ năm 2013 đến nay. Trong suốt thời gian công tác tại HungHau, Bà Phạm Thị Minh Nguyệt đã tích cực cống hiến và được đảm nhiệm các chức vụ:

  • Giám đốc Điều hành HungHau Holdings
  • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu
  • Chánh Văn phòng Ban Giám đốc điều hành HungHau Holdings
  • Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến
  • Phó Tổng Giám đốc khối Giáo dục Hùng Hậu

Hiện tại, Bà đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến.