Ông Trần Thanh Hương
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Thanh Hương đã có hơn 6 năm đồng hành cùng HungHau Holdings kể từ năm 2013. Là một người dám làm, dám đổi mới, ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như:

  • Tổng Giám đốc công ty TNHH Phân Phối Hùng Hậu
  • Tổng Giám đốc công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu
  • Thành viên Hội đồng Quản trị HungHau Holdings.

Hiện tại, Ông đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu.