Bà Huỳnh Thanh
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Huỳnh Thanh là một trong những nhân sự chủ chốt, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán tại HungHau Holdings.

Bà Thanh trải qua nhiều vị trí và từng đảm nhận các chức vụ như:

  • Giám đốc Điều hành HungHau Holdings
  • Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu
  • Thành viên HĐQT – Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu
  • Thành viên HĐQT – Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
  • Phó Giám đốc – Ban Kiểm soát & Tuân thủ.
  • Giám đốc Ban TCKT – Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
  • Kế toán trường – Trường Đại học Văn Hiến.

Hiện tại, Bà đang giữ chức vụ Giám đốc Điều hành HungHau Holdings.