LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực

Nông nghiệp

Hùng Hậu không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Phân phối

Hùng Hậu với mạng lưới phân phối xăng dầu và các mặt hàng nông sản, nông nghiệp rộng khắp các khu vực trong cả nước.

Giáo dục

Đầu tư giáo dục là chiến lược phát triển lâu dài của Hùng Hậu nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực trình độ cao ngày càng tăng.

Tin tức - Sự kiện