LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực

Nông nghiệp

Những sản phẩm thủy hải sản của HungHau không ngừng được cải tiến nhằm phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Phân phối

Mạng lưới phân phối nhiên liệu rộng lớn kéo dài từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đến miền Tây Nam Bộ.                  

Đầu tư tài chính

Các dự án đầu tư của Hùng Hậu nhằm xây dựng và củng cố các mục tiêu phát triển dài hạn, thể hiện sự linh hoạt trong phương thức kinh doanh.

Giáo dục

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho tương lai là một định hướng phục vụ xã hội của HungHau.

Quốc tế

HungHau Global được thành lập nhằm mục đích mở rộng danh mục đầu tư của HungHau Holdings ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tin tức - Sự kiện