HungHau Education

The growing  demand  for  high  qualification  education  has  led HungHau to indicate that investing in education would be the concentration  for  its  long-term  development  strategy. 

With the purpose of fulfilling the professional requirement and promote the traditional values, HungHau has been developing HungHau Education, Multi-disciplinary training, multiple levels matching all people.

Read more
Van Hien University

After 21 years operation and development, Van Hien University having become trust brand of university education, have quality training in Economics, Travel, Technology,Sciences Social and Humanities at South area and across of country, more than 15 thousand graduates.

Fanpage: facebook.com/vhu.edu.vn
Hotline:18001568
Website: www.vhu.edu.vn
Aurora Saigon College

Over the past 10 years of development, Aurora Saigon College has always been a reliable address for students who want to assert themselves in a different direction. The college always aims to train people to be self-reliant, who aspire to be self-sufficient and successful early with professional skills and professional knowledge, so that they have the opportunity to learn more along with having responsibility for social community.

Au Lac - Hue College (HEA)

Được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 2009 dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế, lãnh đạo Sở Lao động TBXH và Sở GD&ĐT.
Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp giáo dục của cán bộ, giáo viên, Trường đã từng bước trưởng thành, phát triển về mọi mặt. Đến nay đã phát triển với một chuỗi cơ sở vật chất có tổng diện tích hơn 25.000 m2, trong đó hệ thống các phòng học, thực hành, thí nghiệm được xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn dạy học trình độ trung cấp.

Van Tuong College

With more than 17 years of establishment and development, Van Tuong Intermediate School is proud to be the first non-public secondary school in Ho Chi Minh City in the field of vocational training, contributing to the industrialization, modernization of the country.

Van Tuong School are proud of providing the society with human resources that not only the moral standard but also the skill of living, ready to meet the needs of society.

Van Hanh Medicine and Pharmacy College

Established in 2012, Van Hanh Medical School is honored to be a high school with high reputation in the field of training Health, with the following majors: Pharmacist, Nursing, Medicine, Medicine Traditional Medicine and Medical Technique. In addition to ensuring the quality of training in accordance with the curriculum, the school is also interested in “attitude, communication skills, culture behavior in the medical environment.”

Công ty TNHH MTV DT&PT Nguồn nhân lực Âu Lạc Huế
Địa chỉ: 146 An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Trường Mầm non Âu Lạc

Au Lac – Hue Vocational College has the function of training and refreshing courses in the fields of Health, Pedagogy, Technology, Commerce, Tourism, Services, Engineering …Combining the diversification of other training majors authorized by competent state management agencies at the intermediate level.

Phòng khám Đa khoa Âu Lạc
Địa chỉ: 146 An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Lĩnh vực: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.
Công ty TNHH Khởi nghiệp Henritage (OHAO Smart)

Địa chỉ: 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh