HungHau Distribution

Becoming the trading distributor, with a storage system of 5 million petroleum liters and a wide network throughout the Highlands, South East, South West areas, and Ho Chi Minh City. The petroleum business of HungHau plays an important role in full and timely supply as well as the quality guarantee at the areas where the company’s stores are located.

Read more
Hung Hau Petro Co.tld

Hung Hau Petro Co.tld pround of is a member of HungHau Holdings, have system depot 5 million oils and with network consumer on around the Highlands, South East, South West and Ho Chi Minh City.

Trading name: H PETRO CO., LTD

Address: 38 Highway 1A, Ward 6, Tan An City, Long An

Tax Code: 0312522026 (25/10/2013)

HungHau Distribution

Công ty TNHH Phân phối Hùng Hậu tập trung ở 2 lĩnh vực chính là kinh doanh phân phối nhiên liệu và phân phối hàng thực phẩm tiêu dùng tại thị trường nội địa.

Tên giao dịch: Công ty TNHH Phân phối Hùng Hậu

Địa chỉ: 736-738 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0311254247 (19/10/2011)