Bà Huỳnh Thanh
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Huỳnh Thanh là một trong những nhân sự chủ chốt, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán tại HungHau Holdings.

Hiện tại, Bà Thanh đang đảm nhận các chức vụ như:

  • Thành viên HĐQT HungHau Holdings
  • Giám đốc Tài chính Kế toán HungHau Holdings