Khối Truyền thông

Khối Truyền thông hoạt động với mục đích tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con người. Bên cạnh liên tục nghiên cứu, cải tiến và sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, Khối Tiêu dùng còn cung cấp các dịch vụ du lịch, truyền thông, tổ chức sự kiện, dịch vụ vệ sinh, bảo an và thể thao.

Chi tiết
Công ty Cổ phần Lục Giác (HHC)

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LỤC GIÁC

Giấy phép kinh doanh: 0315095502 – Ngày cấp: 26/04/2017

Ngày hoạt động: 26/04/2017

Công ty CP Di Sản Mekong (HCM)

Tên giao dịch: MEKONG HERITAGE CORP

Địa chỉ: 740 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0313993853 – ngày cấp: 01/09/2016

Công ty CPPT Bóng Đá Đồng Tháp (HCF)
Fanpage: facebook.com/DongThapFootballClub
Hotline:18001568
Website: www.dongthapfc.org