Tầm nhìn

  • Chúng tôi xác định nguyên tắc cơ bản để phát triển trong tương lại, đó là phải mang lại đời sống ổn định, an lạc cho tất cả các thành viên của mình, tạo nguồn khích lệ để tất cả các thành viên cùng cống hiến, đóng góp và chia sẻ thành quả dựa trên nguyên tắc hài hòa, công bằng.
  • Bên cạnh việc phát triển kinh Doanh, HungHau cũng không ngừng quan tâm đến cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống an sinh xã hội.
  • HungHau phấn đấu xây dựng chuỗi giá trị Việt cho người Việt qua những sản phẩm thực phẩm chất lượng cao được phân phối rộng khắp toàn quốc.

Sứ mệnh

  • Góp phần phát triển và hiện đại ngành Nông nghiệp Việt Nam
  • Lấy khách hàng làm trung tâm, vì lợi ích của khách hàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với hệ thống phân phối chuyên nghiệp, hiệu quả, tiện lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của khách hàng
  • Luôn quan tâm và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để xây dựng đội ngũ kế thừa; cùng chia sẻ lợi ích và không ngừng tiến bước
  • Chia sẻ sự thịnh vượng với với các Cổ đông hướng tới sự đồng thuận, nhất trí trong các chiến lược phát triển kinh tế