Ông Từ Thanh Phụng
Giám đốc điều hành thường trực

Trong quá trình công tác tại HungHau Holdings, ông Từ Thanh Phụng nhận được sự yêu quý của nhân viên và sự tín nhiệm của các cấp.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

  • Thành viên HĐQT HungHau Holdings
  • Giám đốc Điều hành Thường trực HungHau Holdings.
  • Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu
  • Thành viên HĐQT trường ĐH Văn Hiến.

Ông Từ Thanh Phụng tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính Kế toán.