Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là một trong những cộng sự đầu tiên cùng với Nhà sáng lập, xây dựng và phát triển HungHau Holdings. Bà luôn luôn tích cực cống hiến và góp phần quan trọng xây dựng Người Hùng Hậu lớn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm hiện đang giữ chức vụ:

  • Phó Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings
  • Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu
  • Thành viên HĐQT Trường Đại học Văn Hiến
  • Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn
  • Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Vạn Hạnh
  • Và Bà Tâm còn đảm nhận một số vị trí chủ chốt tại các đơn vị khác.