Ông Nguyễn Minh Đức
Giám đốc Điều hành

Ông Nguyễn Minh Đức từng đảm nhận các vai trò chủ chốt tại HungHau Holdings. Cho dù ở cương vị nào, Ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.Hiện tại, Ông Đức đang đảm nhận các chức vụ như:

  • Thành viên HĐQT HungHau Holdings
  • Giám đốc điều hành Dự án HungHau Holdings
  • Thành viên HĐQT Trường Đại học Văn Hiến
  • Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Vạn Tường
  • Và một số vị trí chủ chốt khác tại HungHau Holdings.
  • Ông Nguyễn Minh Đức có bằng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế.