Chính sách tuyển dụng

3T: “ Tâm – Tầm – Tài” được xem là những tiêu chí tiên quyết nhất khi tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại Hunghau Holdings.

3C: “Creativity – CoreConnect” mục đích hướng đến sự sáng tạo cũng như kết nối giá trị cốt lõi của nhân sự tạo nên một sức mạnh trong công ty.

Chính sách đào tạo

Hunghau Holdings xem trọng công tác rèn luyện và nâng cao chất lượng cho Cán bộ – Nhân viên, tạo môi trường làm việc thân thiện cùng chia sẻ lợi ích và không ngừng tiến bước.

Chính sách đào tạo

Nhằm giúp Nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập vào môi trường HungHau Holdings thông qua những kiến thức về:

Văn hóa công ty
Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, các quy trình tác nghiệp.

Chính sách & quyền lợi
Các chính sách và quyền lợi mà Công ty dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)…

Chia sẻ của Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Chương trình phát triển kỹ năng, trình độ

Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ.

Kỹ năng làm việc
Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin.

Chương trình liên kết
Liên kết với các Trường thuộc hệ thống Giáo dục HEDU, bao gồm: Trường Đại học Văn Hiến, Trường Cao đăng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân, Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh, Trường Trung cấp Vạn Tường, Trường Trung cấp Âu Lạc – Huế

Chương trình nâng cao trình độ CBNV
Hỗ trợ nhân viên được tiếp tục theo học để nâng cao trình độ ở cấp độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.