Vị trí tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo

18-08-2017
Mục đích công việc: Đảm bảo công tác tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu hoạt động của toàn công ty. Đảm bảo tổ chức thực hiện đầy đủ các chương trình đào tạo theo kế hoạch. Công tác tuyển dụng: Tìm kiếm, thiết lập nguồn dữ liệu ứng viên cho các vị trí chức danh...
Xem thêm

Chuyên viên ban đầu tư vốn

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Tìm kiếm khách hàng/ cơ hội đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần… Thực hiện thủ tục đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán, mua bán cổ phiếu, trái phiếu, các chứng từ có giá......
Xem thêm

Chuyên viên Kinh doanh quốc tế

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Tìm kiếm khách hàng quốc tế mới tiềm năng, chăm sóc khách hàng. Thực hiện hoạt động bán hàng thủy hải sản, các sản phẩm giá trị gia tăng của công ty. Soan thảo, quản lý hợp đồng xuất khẩu. Phối hợp với...
Xem thêm

Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc:  Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng, phát triển khách hàng mới, thị trường tiêu thụ mới. Giám sát, hỗ trợ và thúc đẩy tình hình bán hàng của nhân viên kinh doanh. Hướng dẫn, chỉ đạo Team hoạt động có hiệu quả...
Xem thêm

Trưởng phòng hành chính nhân sự (Công ty thành viên)

Mục đích công việc: Đảm bảo toàn bộ công tác Hành chính Nhân sự đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Công ty. Trách nhiệm và quyền hạn giải quyết công việc: Tham mưu, đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực phù hợp với chiến...
Xem thêm