Vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Kinh doanh quốc tế

28-05-2015
Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Tìm kiếm khách hàng quốc tế mới tiềm năng, chăm sóc khách hàng. Thực hiện hoạt động bán hàng thủy hải sản, các sản phẩm giá trị gia tăng của công ty. Soan thảo, quản lý hợp đồng xuất khẩu. Phối hợp với...
Xem thêm

Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc:  Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng, phát triển khách hàng mới, thị trường tiêu thụ mới. Giám sát, hỗ trợ và thúc đẩy tình hình bán hàng của nhân viên kinh doanh. Hướng dẫn, chỉ đạo Team hoạt động có hiệu quả...
Xem thêm

Phó Giám Đốc Nhân Sự

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của...
Xem thêm

Phó Giám đốc Kiểm soát nội bộ

22-05-2015
Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm phân công, giám sát việc kiểm tra, soát xét số liệu trên Báo cáo tài chính, sổ sách, chứng từ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đánh giá các rủi ro công tác quản lý, trong hoạt động kinh doanh,...
Xem thêm

Chuyên viên Lập trình PHP

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Thành thạo laravel 5.X, có nền tảng tốt về OOP,MVC,CLOSURE,Trait. Thành thạo angularjs và nodejs. Có nền tảng lập trình tốt + tư duy thuật toán. Biết HTML, XML, CSS, Javascript,Jquery. Sử dụng thành thạo Bootstrap 3.x. Sử dụng thành thạo MySQL,SQL Server....
Xem thêm

Chuyên viên Kinh doanh vốn

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Tìm kiếm khách hàng/ cơ hội đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần… Thực hiện thủ tục đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán, mua bán cổ phiếu, trái phiếu, các chứng từ có giá......
Xem thêm

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Kiểm soát nội bộ theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo. Kiểm tra, soát xét số liệu trên Báo cáo tài chính, sổ sách,...
Xem thêm