Thực phẩm - Nước giải khát

Lĩnh vực Thực phẩm

19-06-2017
Khối Thực phẩm (HungHau Food - HHF) được xem là một trong những mũi nhọn trong chiến lược phát triển bền vững của HungHau Holdings, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến,
Xem thêm