Lĩnh vực Thực phẩm

Khối Thực phẩm (HungHau Foods - HHF) được xem là một trong những mũi nhọn trong chiến lược phát triển bền vững của HungHau Holdings, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với sụ tham gia nhiều đơn vị thành viên. Với tiêu chí cung cấp các loại thực phẩm có chất lượng, giá thành hợp, HHF đã tiên phong xây dựng hệ thống liên kết chuỗi giá trị, chủ động liên kết, kiểm soát chất lượng từ vùng nguyên liệu đến công đoạn chế biến, sản xuất, phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Những bình luận ​​đóng .