Lĩnh vực Giáo dục

  • Au-Lac-Hue
  • Dai-Hoc-Van-Hien-01
  • Van-Hanh-01
  • Van-Hanh-02
  • Van-Tuong-01
  • Van-Tuong-02

Khối Giáo dục của HungHau Holdings (HungHau Education - HHE) gồm các đơn vị thành viên:

Với định hướng xây dựng đội ngũ nhân lực kế thừa cho tương lai cũng như góp phần đào tạo lực lượng lao động trẻ chất lượng cao, HHE đã và đang triển khai các kế hoạch đào tạo lâu dài gắn với mục tiêu đào tạo đa ngành, đa bậc, đa loại hình, mang tính linh hoạt.

Những bình luận ​​đóng .