Lĩnh vực Đầu tư

Khối Đầu tư của HungHau Holdings (HoanHao Capital - HHC) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu, quản lý và phát triển các sản phẩm tài chính theo định hướng của HungHau Holdings.

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, HHC tự hào cung cấp cho khách hàng các dịch vụ nổi bật sau:

- Nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư chiến lược:

  • Đầu tư trong khối nội bộ
  • Đầu tư chiến lược
  • Đầu tư tài chính

- Thực hiện đầu tư các dự án.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư.
- Quản lý vốn.
- Phát triển kinh doanh sản phẩm, dịch vụ.
- Nghiên cứu các chiến lược phát triển kinh doanh, sản phẩm

Những bình luận ​​đóng .