Ông Nguyễn Minh Đức
Giám đốc điều hành kinh tế

Ông Nguyễn Minh Đức từng đãm nhận các vai trò chủ chốt tại HungHau Holdings. Cho dù ở cương vị nào, Ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Hiện tại, Ông Đức đang đãm nhận các chức vụ như:

  • Thành viên HĐQT HungHau Holdings
  • Giám đốc điều hành Kinh tế HungHau Holdings
  • Thành viên HĐQT Trường Đại học Văn Hiến
  • Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Vạn Tường
  • Và một số vị trí chủ chốt khác tại HungHau Holdings.

Ông Nguyễn Minh Đức có bằng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế.