Ông Đinh Hải Hồ
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đinh Hải Hồ là một trong những thành viên nhiệt huyết nhất của HungHau Holdings. Cho dù ở vị trí nào, Ông luôn là người tiên phong và dấn thân.

Hiện tại, Ông Hồ đang đảm nhận một số vị trí chức vụ như:

  • Thành viên HĐQT HungHau Holdings
  • Tổng giám đốc Công ty Nước giải khát Hùng Hậu