Văn hóa doanh nghiệp

TamNhin

Hùng Hậu tự hào xây dựng được văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc và cá tính riêng, hướng tới sự chuyên nghiệp. Văn hóa Hùng Hậu mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên.

Văn hóa Hùng Hậu được các thế hệ cán bộ nhân viên đón nhận, gìn giữ, xây dựng và phát huy qua thời gian, coi đó như một tài sản quý báu bao gồm:

  • Harmony - Đồng thuận để hoàn thành mục tiêu - Xây dựng lợi ích cá nhân dựa trên cơ sở lợi ích tập thể. Sẵn sàng chia sẻ, đồng lòng vì mục tiêu chung nhằm tạo nên sự thống nhất và sức mạnh, trở thành tập thể và cá nhân chiến thắng, thành công.
  • House - Mỗi CBNV là một thành viên trong ngôi nhà Hùng Hậu. Mỗi người có trách nhiệm hoàn thiện bản thân về phẩm chất và đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ các đồng nghiệp khác để cùng tạo ra sự thành công cho Ngôi nhà Hùng Hậu.
  • Heart - Mỗi thành viên trong Ngôi nhà Hùng Hậu đều có trái tim chân thành biết yêu thương và chia sẻ những khó khăn với cộng đồng xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tầm nhìn

  • HungHau - Vì chất lượng cuộc sống
  • HungHau phấn đấu xây dựng chuỗi giá trị Việt cho người Việt qua những sản phẩm thực phẩm chất lượng cao được phân phối rộng khắp toàn quốc.

Sứ mệnh

  • Góp phần phát triển và hiện đại ngành Nông nghiệp Việt Nam
  • Lấy khách hàng làm trung tâm, vì lợi ích của khách hàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với hệ thống phân phối chuyên nghiệp, hiệu quả, tiện lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của khách hàng
  • Luôn quan tâm và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để xây dựng đội ngũ kế thừa; cùng chia sẻ lợi ích và không ngừng tiến bước
  • Chia sẻ sự thịnh vượng với với các Cổ đông hướng tới sự đồng thuận, nhất trí trong các chiến lược phát triển kinh tế