Hội đồng quản trị

 • Trần Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  Ông Trần Văn Hậu là Nhà sáng lập HungHau Holdings. Ông luôn là người tiên phong, kết nối đội ngũ cộng sự có tâm và có tầm cùng xây dựng...
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐQT
  Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là một trong những cộng sự đầu tiên cùng với Nhà sáng lập, xây dựng và phát triển HungHau Holdings. Bà luôn luôn tích cực...
 • Từ Thanh Phụng, Thành viên HĐQT
  Trong quá trình công tác tại HungHau Holdings, ông Từ Thanh Phụng nhận được sự yêu quý của nhân viên và sự tín nhiệm của các cấp. Ông hiện đang...
 • Nguyễn Minh Đức, Thành viên HĐQT
  Ông Nguyễn Minh Đức từng đãm nhận các vai trò chủ chốt tại HungHau Holdings. Cho dù ở cương vị nào, Ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của...
 • Đinh Hải Hồ, Thành viên HĐQT
  Ông Đinh Hải Hồ là một trong những thành viên nhiệt huyết nhất của HungHau Holdings. Cho dù ở vị trí nào, Ông luôn là người tiên phong và dấn thân....
 • Huỳnh Thanh, Thành viên HĐQT
  Bà Huỳnh Thanh là một trong những nhân sự chủ chốt, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán tại HungHau Holdings. Hiện tại, Bà Thanh đang...