Nhận diện thương hiệu

Ý nghĩa Logo

Logo HungHau là hình ảnh tượng trưng là hai chữ H cách điệu lồng vào nhau, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, tạo cảm giác về sự tin cậy, vững chắc. Nét chữ Hùng Hậu rõ ràng cân đối, thể hiện sự nỗ lực quyết tâm trong công việc, dựa trên sự gắn bó chặt chẽ của hai chữ H lồng vào nhau, thể hiện ý nghĩa nền tảng của phát triển bền vững.


Ý nghĩa màu chủ đạo

  • Màu xanh dương (blue): tượng trưng cho biển rộng
  • Màu xanh lá (green): là màu của cuộc sống tươi đẹp

Sự phối hợp của hai màu xanh dương, xanh lá mang đến sự thân thiện, cởi mở và cũng tràn đầy sức sống như niềm tin vào phía trước.


Slogan

Trust your choices.


Tính cách thương hiệu

Hình ảnh logo hướng đến các giá trị nổi bật mà HungHau hướng đến trong tương lai, đó là sự tin cậy, tính chuyên nghiệp, sự cởi mở và tinh thần thẳng tiến, hướng đến sự phát triển bền vững.