Con người HHH

ConNguoi

Văn hóa Doanh nghiệp

  • Heart - Trí tuệ, tận tâm, chân thành, trách nhiệm
  • Harmony - Đồng thuận để hoàn thành mục tiêu
  • Happiness - Hạnh phúc khi hoàn thành mục tiêu và cống hiến cho xã hội

 

Hội đồng quản trị


 

Ban giám đốc