Blog

Công ty Cổ phần nông Nghiệp Hùng Hậu nằm trong danh sách 45 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu cá tra sang Mỹ

11-03-2016
Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã chính thức công nhận thêm 22 nhà máy chế...
Xem thêm