Bà Nguyễn Thanh Hà
Giám đốc điều hành tài chính

Với 16 năm gắn bó cùng Hùng Hậu (Từ năm 2001), Bà Thanh Hà đã có nhiều kinh nghiệm ở nhiều vị trí như: Kế toán trưởng CT CP Thủy Sản Số 1, Trưởng bộ phận Tài Chính CT CP Phát Triển Hùng Hậu, Phó Giám Đốc Tài Chính CT CP Phát Triển Hùng Hậu, Quyền Giám đốc Quản trị Nhân sự CT CP Phát Triển Hùng Hậu,…

Bà Nguyễn Thanh Hà hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành Tài Chính tại HungHau Holdings.